Hệ Thống siêu thị

Hệ thống siêu thị Aloha mall hiện tại bao gồm 7 siêu thị thành viên :

- Siêu thị ALoha mall Nông Trang . địa chỉ : 2269 - đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Phú Thọ . địa chỉ : thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Đoan Hùng . địa chỉ : TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Thanh Sơn . địa chỉ : TT Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Cẩm Khê , địa chỉ : TT Sông Thao -huyện Cẩm Khê- Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Hạ Hòa , địa chỉ : xã Bằng Giã- huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ

- Siêu thị Aloha mall Việt Bắc, địa chỉ : TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

- Siêu Thị Aloha mall Sông Công, địa chỉ: P. Lương Châu, TP. Sông Công, t. Thái Nguyên