Hệ Thống siêu thị

Hệ thống siêu thị Aloha mall hiện tại bao gồm 7 siêu thị thành viên :

1- Siêu thị ALoha Nông Trang . địa chỉ : 2269 - đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

2- Siêu thị Aloha Phú Thọ . địa chỉ : thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

3- Siêu thị Aloha Đoan Hùng . địa chỉ : TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

4- Siêu thị Aloha  Thanh Sơn . địa chỉ : TT Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ

5- Siêu thị Aloha Cẩm Khê , địa chỉ : TT Sông Thao -huyện Cẩm Khê- Tỉnh Phú Thọ

6- Siêu thị Aloha Hạ Hòa , địa chỉ : xã Bằng Giã- huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ

7- Siêu thị Aloha Thái Nguyên, địa chỉ : TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

8- Siêu Thị Aloha Sông Công, địa chỉ: P. Lương Châu, TP. Sông Công, t. Thái Nguyên

9- Siêu Thị Aloha Đầm Hà, địa chỉ: TT. Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

10- Siêu Thị Aloha Đông Triều, địa chỉ: P. Kim Sơn, TT. Đông Triều, Quảng Ninh

11- Siêu Thị Aloha Lâm Thao, địa chỉ: TT. Lâm Thao, H Lâm Thao, Phú Thọ