Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Thái Hưng

Siêu thị Aloha mall

Địa chỉ : số 2269 Đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại : 02103.813.747

Số đăng kí kinh doanh : 2600336936

Ngày cấp : 05/10/2005