Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức sau để thanh toán khi mua hàng tại Aloha mall :

1 . Thanh toán trả trước là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng bao gồm :

- Mã giảm giá ( voucher )

- Thẻ khách hàng Aloha

2 . Thanh toán trả sau là hình thức khách hàng thanh toán khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng của siêu thị

- Tiền mặt

- Thẻ ATM