Chính sách hội viên

Quý khách hàng khi sở hữu hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ có cơ hội sở hữu thẻ thành viên Aloha mall. Khi sở hữu thẻ thành viên Aloha mall. quý khách hàng sẽ được tích điểm thẻ khi mua sắm tại Aloha mall với mức 1% hóa đơn mua hàng .khi đủ điểm tích lũy trong thẻ, lần mua sắm tiếp theo của quý khách hàng sẽ được trừ tiền trực tiếp theo điểm tích lũy.